Fotograf: Svein Bekkum

reverEt smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur.

 

Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først i desember, etter avtale med fjelloppsyn.  Rødreven er en vesentlig predator på lam, småvilt og rådyr.  

rypeSmåviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år. 

Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som gjelder i jaktåret.

Kortsalg, jaktregler og eventuelt begrensinger oppdateres det enkelte år på Inatur under de enkelte kortypene.

 
Et jakt/fiske kart i målestokk 1:50 000 viser jaktfelt  til Fron statsalmenning, Espedalen bygdealmenning, Kvikne-Skåbu grunneierlag og Statskog i områdene rundt Skåbu. Det kan tilsendes (kr.100,-).  Ta kontakt på epost fron@fjellstyrene.no

 

 

   Klikk på linkene under for kjøp og mere informasjon:

 

 

   Andre tilbydere i nærheten av Fron statsalmenning:

 

 

jaktElgjakt i Fron statsalmenning.

Elgjaktfeltene:

Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 – 09.10 og 11.10 – 31.10.

Baklia: To jaktlagsperioder; 25.09 –  09.10 og 11.10 – 31.10.

Børkdalen: 25.09 – 31.10

Jaktfelten er lyst ut på Inatur for 2022 – 2025. Søknadsfrist 2.mai.