Fotograf: Svein Bekkum

rypeSmåviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år. 

Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som gjelder i jaktåret.

Kortsalg, jaktregler og eventuelt begrensinger oppdateres det enkelte år på Inatur under de enkelte kortypene.

 
Et jakt/fiske kart i målestokk 1:50 000 viser jaktfelt  til Fron statsalmenning, Espedalen bygdealmenning, Kvikne-Skåbu grunneierlag og Statskog i områdene rundt Skåbu. Det kan tilsendes (kr.100,-).  Ta kontakt på epost fron@fjellstyrene.no

 

 

   Klikk på linkene under for kjøp og mere informasjon:

 

 

   Andre tilbydere i nærheten av Fron statsalmenning: