Fotograf: Svein Bekkum

20151023 134018

Fron statsalmenning ligger i Nord-og Sør-Fron kommuner vest for Gudbrandsdalen ved fjellbygda Skåbu. Statsalmenningen strekker seg fra grensa mot nedre Heimdalen i vest og østover til Rutenfjellet og Børkdalen. Fron fjellstyre forvalter etter Fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt, fangst og fiske i Fron statsalmenning. Totalarealet er på 129 500 dekar.

Skogen i Fron statsalmenning blir forvalta som bygdealmenning, med eget almenningsstyre. Statskog SF er grunneier.

De viktigste oppgavene for fjellstyret er å administrere bruken og utnyttingen av statsalmenningen til beste for de med bruksrett og allmennheten, på en måte som fremmer næringslivet i bygda, og som tar omsyn til naturvern – og friluftsinterressene. Inntektene til fjellstyret går inn i «fjellkassa».

For Fron fjellstyre er de største inntektspostene elgjakt, småviltjakt, fiske  og refusjon for oppsynsoppgaver.

Fjelloppsyn/ sekretær/ daglig leder: Per Erik Sannes, 922 26 453

Fjelloppsyn: Kai Rune Båtstad, 412 38 073

Postadresse: Botten Hansensgate 9, 2670 Otta – E-post: fron@fjellstyrene.no