Fotograf: Svein Bekkum

reverEt smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur.

 

Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.
Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.
Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først i desember, etter avtale med fjelloppsyn.
 
 
Rødreven er en vesentlig predator på lam, småvilt og rådyr.