Fotograf: Svein Bekkum

jaktElgjakt i Fron statsalmenning.

Elgjaktfeltene:

Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 – 09.10 og 11.10 – 31.10.

Baklia: To jaktlagsperioder; 25.09 –  09.10 og 11.10 – 31.10.

Børkdalen: 25.09 – 31.10

Jaktfelten er lyst ut på Inatur for 2022 – 2025. Søknadsfrist 2.mai.