Fotograf: Svein Bekkum

Smårovvilt

rever

Et smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur. Kjøp smårovviltkort her   Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først […]

Småviltjakt

rype

Småviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år.  Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som […]

Elgjakt

jakt

Elgjakt i Fron statsalmenning. Elgjaktfeltene: Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 – 09.10 og 11.10 – 31.10. Baklia: To jaktlagsperioder; 25.09 –  09.10 og 11.10 – 31.10. Børkdalen: 25.09 – 31.10 Jaktfelten er lyst ut på Inatur for 2022 – 2025. Søknadsfrist 2.mai. Elgjakt Børkdalen, Inatur Elgjakt Baklia, Inatur Elgjakt Hinøgelslia, Inatur