Fotograf: Svein Bekkum

Resultater av rypetaksering. Regulering av småviltjakta 2023.

Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper. Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått. Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater Estimert tetthet av ryper […]

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder. Pris for treningskort – fuglehund: Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023 Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23. Halv pris for innenbygdsboende. Følgende regler gjøres […]

Trekkelgjakt i desember 2023.

Vil du på trekkelgjakt i desember?Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, […]

Smårovvilt

rever

Et smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur. Kjøp smårovviltkort her   Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først […]

Småviltjakt

rype

Småviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år.  Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som […]

Elgjakt

jakt

Elgjakt i Fron statsalmenning. Elgjaktfeltene: Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 – 09.10 og 11.10 – 31.10. Baklia: To jaktlagsperioder; 25.09 –  09.10 og 11.10 – 31.10. Børkdalen: 25.09 – 31.10 Jaktfelten er lyst ut på Inatur for 2022 – 2025. Søknadsfrist 2.mai. Elgjakt Børkdalen, Inatur Elgjakt Baklia, Inatur Elgjakt Hinøgelslia, Inatur