Fotograf: Svein Bekkum

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder. Pris for treningskort – fuglehund: Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023 Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23. Halv pris for innenbygdsboende. Følgende regler gjøres […]