Fotograf: Svein Bekkum

Setre og tilliggende seterkveer/tilleggsjord i statsallmenningen faller tidvis i det fri.

Bruksberettigede i statsallmenningen kan rette en henvendelse til fjellstyret ved jordbruksmessig behov for tilleggsjord eller seter.

Henvendelsen sendes: fron@fjellstyrene.no