Fotograf: Svein Bekkum

IMG 20200313 100716«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

 

NINA står ansvarlige for prosjektet og ledes av Christer M Rolandsen som prosjektleder. Formålet med prosjektet er bl.a å kartlegge trekk og arealbruk til elgen innenfor dette området. Det skal i prosjektet også undersøkes beitetrykk og beitegrunnlag basert på taksering av beiteplanter ute i felt og miljø-DNA analyse av møkk og vomprøver.
 
Totalt er det merket 52 elger med GPS-sendere i prosjektet. Av disse er 33 elgkyr og 19 elgokser.  

20151111 114519 IMG 20200313 094908

IMG 20200313 100716

IMG 20200313 094112

IMG 20200313 113147