Fotograf: Svein Bekkum

Statistikk

Statistikk for Fron vest bestandsplanområde, utarbeidet av Geir Johan Goven/ Nord-Fron kommune Status elg og hjort – bestandsplanperiode 2020-2024 fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1,5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt elg1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt hjort-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt […]

Fron vest bestandsplanområde

IMG 20220928 173909

  Bestandsplan_for_elg_2020_2024_Fron_Vest_bestandsplanomraade.pdf3.21 MB   kbr_200416_Bestandsplan_Hjort_2020_2024_Med_vedlegg.pdf4.27 MB   Regler_for_elgjakta_innen_Fron_Vest_2022.pdf113.33 KB   Regler_hjortejakt_Fron_vest_for_2022.pdf165.91 KB