Fotograf: Svein Bekkum


Vil du på trekkelgjakt i desember?

Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.
Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.
Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, på ski eller truger.

Det legges ut for trekning tre jaktperioder:

  • 1 – 7 desember, åpent også for utenbygds jaktlag.
  • 8 – 14 desember, prioritert innenbygds jaktlag.
  • 15 – 21 desember, prioritert innenbygds jaktlag.

Minst 4 jegere på jaktlaget.

Elgjaktpriser:

7-dagers kort, kr 1500,- for hovedjeger, og kr. 500,- for hver tilleggsjeger.
Med et jaktlag på 4 personer så vil prisen da være på kr. 3000,- samlet.
I tillegg kommer kjøttprisen på kr. 70,- pr kg. både for kalv, ungdyr, eldre dyr, tilleggsdyr, samt kommunal fellingsavgift.
Grunnkvoten er 2 kalv/ungdyr per jaktlag.
I løpet av kontraktsperioden kan grenser, kvoter, priser og jakttid forandres.

Link til elgjakta på Inatur, søknads frist 02.mai 2023:

https://www.inatur.no/storviltjakt/6423ebfe8fd787767b7f4e1b/desember-2023-elgjakt-hinogelslia-fron-statsallmenning