Fotograf: Svein Bekkum

 

smaaviltjakt
Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-17.august ble det registrert lite med ryper. Det var kun 13 observasjoner (32 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å kunne ha et sikkert materiale å kna data ut av. Det ble gått 43 km takstlinje.  I  fjellstyremøtet 1.september ble det vedtatt å ikke selge småviltjaktkortet som omfater bl.a. rype, og skogsfugl høsten 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Følgende vedtak ble gjort i fjellstyremøte for Fron fjellstyre 01.09.22, sak 18/22: 
Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger som skal gjelde under 
småviltjakta 2022:
 
Det er ikkje høstingsverdig overskudd av ryper i Fron statsalmenning i 2022. 
 
Korttypen «Småviltjaktkortet» som omfatter også lirype, fjellrype, orrfugl og storfugl selges 
ikke i 2022.
 
Korttypene harejaktkort (kun hare) og smårovviltjaktkort opprettholdes.
 
Vedtaket kan iflg. § 28 i forvaltningsloven, påklages. En eventuell klage skal være skriftlig og sendes
Fron fjellstyre innen 3 uker fra mottak av dette vedtak. Parter har rett til innsyn i sakens
dokumenter jfr. Forvaltningsloven §§ 18 og 19.
Vedtak fattet med hjemmel i fjellovens § 23, gjelder 1 uke etter at det er kunngjort.