Fotograf: Svein Bekkum

Fjellstyret har kommet i en vanskelig situasjon med sviktene inntekter. Fredning av rypejakta pga. lave bestander de to siste årene, og en nedgang i elgfellinger har medført at fjellstyret har måtte ta noen grep. Stillingen som fjelloppsyn ble redusert fra 70% til 35%. Vårt Fjelloppsyn som har hatt denne jobben i over 20 år fant at dette ble for lite og valgte å si opp. Fjellstyret gikk da inn på samme ordning som Vulufjell Fjellstyre ved å leie inn Fjelloppsynet i Sel Fjellstyre for den daglige driften. Selve Fjellstyre består, og har samme oppgave med å forvalte statsallmenningen som tidligere.

Kontaktinfo oppsyn:

Fjelloppsyn/ sekretær/ daglig leder: Per Erik Sannes, 922 26 453

Fjelloppsyn: Kai Rune Båtstad, 412 38 073