Fotograf: Svein Bekkum

 

bingstjonna 310822Det er opprettet salg av dagskort for fuglehundtrening i høst. Vedtatt i fjellstyremøte 01.09.22.

Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2022.

Salgsstart for treningskorta er 09.09.22. kl. 0900.

Følgende regler gjøres gjeldende:

Kortet gjelder hele  Fron statsalmenning.

Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.)

Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes. Skjemaet ligger som vedlagt fil til jaktkortet på Inatur.

Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund.

Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år.

Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt

med oss i god tid hvis dette er aktuelt.

Pris for treningskort – fuglehund:

Dag: kr 200,- / dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag.

Halv pris for innenbygdsboende.

Her er link til treningskortet på Inatur:   https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning