Fotograf: Svein Bekkum

Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder. Pris for treningskort – fuglehund: Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023 Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23. Halv pris for innenbygdsboende. Følgende regler gjøres gjeldende: Kortet gjelder hele Fron statsalmenning. Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening ( kun startpistol o.l.) Det skal føres skjema «sett småvilt» hver dag det trenes. Ett treningskort gjelder 1 løs fuglehund. Alle hunder eldre enn 12 mnd som trenes skal ha sauebevis ikke eldre enn 5 år. Det kreves egen tillatelse for å arrangere treninger/samlinger/mesterskap o.l. Ta kontakt med oss i god tid hvis dette er aktuelt. Link til treningskorta på Inatur: https://www.inatur.no/jakt/6311d062341d74545f00ffa4/fuglehundtrening-i-hele-fron-statsalmenning