Fotograf: Svein Bekkum

Resultater av rypetaksering. Regulering av småviltjakta 2023.

Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper. Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått. Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater Estimert tetthet av ryper […]

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder. Pris for treningskort – fuglehund: Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023 Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23. Halv pris for innenbygdsboende. Følgende regler gjøres […]

Trekkelg ut fra Murudalen

Her vil det oppdateres ukentlig antall registrerte elg ut av Murudalen over tellestrekningen. Kald april, og mye snø.Elgen venter på mildvær, og mindre og blautere snø før den trekker. Det har dratt ut. Pr. 1 mai var det 4 elger som hadde passert tellelinja som telles ved Slangen og Jotunheimvegen i Skåbu. Det ventes flere […]

Trekkelgjakt i desember 2023.

Vil du på trekkelgjakt i desember?Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, […]

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

bingstjonna 310822

  Det er opprettet salg av dagskort for fuglehundtrening i høst. Vedtatt i fjellstyremøte 01.09.22. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2022. Salgsstart for treningskorta er 09.09.22. kl. 0900. Følgende regler gjøres gjeldende: Kortet gjelder hele  Fron statsalmenning. Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening […]

Elgmerkeprosjekt og beiteundersøkelser

IMG 20200313 100716

«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).   

Det blir ikke rypejakt høsten 2022 i Fron statsalmenning.

smaaviltjakt

  Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-17.august ble det registrert lite med ryper. Det var kun 13 observasjoner (32 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å kunne ha et sikkert materiale å kna data ut av. Det ble gått 43 km takstlinje.  I  fjellstyremøtet 1.september ble det vedtatt å ikke selge […]

Minst 794 elg, ut fra Murudalen våren 2020

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 713 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2021. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen – Snubblia – Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen. Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, […]