Fotograf: Svein Bekkum

Seter og beite

kyr

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat […]

Fiske

fiske

Fron statsalmenning har 19 vann og ca 10 elver/bekker med flotte fiskemuligheter. Det er alt fra veinære vann og elver som i Slangen området og til vann det tar en par timer å gå til, som i Børkdalen. Det er generelt fine ørretbestander i alle vanna og elvene. I Slangen og Olstappen er det også […]

Elgjakt

jakt

Elgjakt i Fron statsalmenning. Elgjaktfeltene: Hinøgelslia : To jaktlagsperioder; 25/9 – 09.10 og 11.10 – 31.10. Baklia: To jaktlagsperioder; 25.09 –  09.10 og 11.10 – 31.10. Børkdalen: 25.09 – 31.10 Jaktfelten er lyst ut på Inatur for 2022 – 2025. Søknadsfrist 2.mai. Elgjakt Børkdalen, Inatur Elgjakt Baklia, Inatur Elgjakt Hinøgelslia, Inatur    

Grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark

Nytt fra 2015 er at det er fjellstyret som gir grunneiersamtykke til motorferdsel i utmark, etter gitte dispensasjoner fra kommunen. Fjellovens § 12.3 ledd har følgende ordlyd: «Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsalmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle almenningsstyret, […]

Om Fron Fjellstyre

20151023 134018

Fron statsalmenning ligger i Nord-og Sør-Fron kommuner vest for Gudbrandsdalen ved fjellbygda Skåbu. Statsalmenningen strekker seg fra grensa mot nedre Heimdalen i vest og østover til Rutenfjellet og Børkdalen. Fron fjellstyre forvalter etter Fjellova, bruksrettene til seter og beite, samt jakt, fangst og fiske i Fron statsalmenning. Totalarealet er på 129 500 dekar. Skogen i Fron statsalmenning […]