Fotograf: Svein Bekkum

Trekkelg ut fra Murudalen

Her vil det oppdateres ukentlig antall registrerte elg ut av Murudalen over tellestrekningen. Kald april, og mye snø.Elgen venter på mildvær, og mindre og blautere snø før den trekker. Det har dratt ut. Pr. 1 mai var det 4 elger som hadde passert tellelinja som telles ved Slangen og Jotunheimvegen i Skåbu. Det ventes flere […]

Statistikk

Statistikk for Fron vest bestandsplanområde, utarbeidet av Geir Johan Goven/ Nord-Fron kommune Status elg og hjort – bestandsplanperiode 2020-2024 fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1,5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt elg1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt hjort-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt […]

Fron vest bestandsplanområde

IMG 20220928 173909

  Bestandsplan_for_elg_2020_2024_Fron_Vest_bestandsplanomraade.pdf3.21 MB   kbr_200416_Bestandsplan_Hjort_2020_2024_Med_vedlegg.pdf4.27 MB   Regler_for_elgjakta_innen_Fron_Vest_2022.pdf113.33 KB   Regler_hjortejakt_Fron_vest_for_2022.pdf165.91 KB  

Fron Statsalmenning

fron statsalmenning

Kart, Fron Statsalmenning. Klikk for å åpne/zoome:  Kart, Notstulhytta/Notstulbua. Klikk for å åpne/zoome:  

Personvern

Fron Fjellstyre («vi») respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. HVILKE OPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORDAN VI BRUKER DEMVi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider […]

Jordbruk

pdf

  Generell informasjon (kilde: Norges fjellstyresamband) Blant de viktigste jordbrukstilknyttede allmenningsrettene er beite, seter og tilleggsjord. Tidligere var utmarksslått og mosetak viktige bruksretter. Virkesretten er også blant de helt sentrale jordbrukstilknyttede allmenningsrettene. Gårdbrukernes rett til trevirke for å dekke behovet for ved og bygningsmateriale på seter og gårdsbruk er hjemlet i statsallmenningsloven. Denne retten administreres […]

Smårovvilt

rever

Et smårovviltkort omfatter jakt på rødrev, mårhund, røyskatt, mår, villmink, kråke, ravn, skjære og nøtteskrike. Kjøpes på Inatur. Kjøp smårovviltkort her   Fron fjellstyre og Espedalen bygdealmenning har for jakt på rødrev i sine almenninger en felles skuddpremieordning for rødrev.Skuddpremien er på kr. 300,- pr rødrev.Innlevering av alle 4 revelabber/rev først i mai og først […]

Krokåtbekkbua

20141206 Krokåtbekkbua

 Krokåtbekkbua ligger like ved  starten på Jotunheimvegen, etter veien inn mot skytebana. Den har et soverom med 4 senger og ei stue med kjøkkenkrok, hvor det også er to senger.Sovepose medbringes. Det er solcellepanel, og propankokeapparat. Vedovn både i stue og soverom. Nøkkel hentes på bensinstasjonen i Skåbu mot visning av kivttering fra Inatur på […]

Notstulbua

første uka juli 2012 Notstulbua

Notstulbua har beliggenhet ca 300 meter opp lia fra Øvre Børkdalsvatnet. Den står åpen, men det er lagt ut betalingsgiroer i bua for bruk av den. Utstyr og senger til 4 personer. Trivlig bu.