Fotograf: Svein Bekkum

Resultater av rypetaksering. Regulering av småviltjakta 2023.

Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-21.august ble det også i år registrert lite med ryper. Det ble gått 36 km takstlinje. Og det var 19 av 28 linjer som ble gått. Det var kun 16 observasjoner (30 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å gi gode estimater Estimert tetthet av ryper […]

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

Det selges også i høst kortsalg for trening av stående fuglehunder. Pris for treningskort – fuglehund: Dag: kr 200,- // dag / hund. Det kan selges 20 kort/ dag. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2023 Salgsstart for treningskorta blir 05.09.23. Halv pris for innenbygdsboende. Følgende regler gjøres […]

Trekkelg ut fra Murudalen

Her vil det oppdateres ukentlig antall registrerte elg ut av Murudalen over tellestrekningen. Kald april, og mye snø.Elgen venter på mildvær, og mindre og blautere snø før den trekker. Det har dratt ut. Pr. 1 mai var det 4 elger som hadde passert tellelinja som telles ved Slangen og Jotunheimvegen i Skåbu. Det ventes flere […]

Trekkelgjakt i desember 2023.

Vil du på trekkelgjakt i desember?Det kommer inn som regel flere hundre elg som passerer jaktfeltet Hinøglslia fra november – januar.Det er ønskelig å ha jaktlag som har tid og mulighet til å jakte etter trekkelg da.Det kan være utfordrende med mye snø, kulde og korte dager. Det dreier seg om å jakte til fots, […]

Statistikk

Statistikk for Fron vest bestandsplanområde, utarbeidet av Geir Johan Goven/ Nord-Fron kommune Status elg og hjort – bestandsplanperiode 2020-2024 fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1_5 år okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt 1,5 år ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre ku 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt eldre okse 1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt elg1991-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt hjort-graf fronvest-gjennomsnittleg slaktevekt […]

Fron vest bestandsplanområde

IMG 20220928 173909

  Bestandsplan_for_elg_2020_2024_Fron_Vest_bestandsplanomraade.pdf3.21 MB   kbr_200416_Bestandsplan_Hjort_2020_2024_Med_vedlegg.pdf4.27 MB   Regler_for_elgjakta_innen_Fron_Vest_2022.pdf113.33 KB   Regler_hjortejakt_Fron_vest_for_2022.pdf165.91 KB  

Fuglehundtrening i Fron statsalmenning

bingstjonna 310822

  Det er opprettet salg av dagskort for fuglehundtrening i høst. Vedtatt i fjellstyremøte 01.09.22. Det selges dagskort for dagene 15.09. – 24.09. og 03.10 – 16.10 – 2022. Salgsstart for treningskorta er 09.09.22. kl. 0900. Følgende regler gjøres gjeldende: Kortet gjelder hele  Fron statsalmenning. Det er ikke anledning å bære med jaktvåpen på fuglehundtrening […]

Fron Statsalmenning

fron statsalmenning

Kart, Fron Statsalmenning. Klikk for å åpne/zoome:  Kart, Notstulhytta/Notstulbua. Klikk for å åpne/zoome:  

Personvern

Fron Fjellstyre («vi») respekterer ditt personvern og behandler personopplysninger som behandlingsansvarlig i samsvar med personopplysningsloven. Disse vilkårene gir deg informasjon om hvordan vi behandler opplysninger om deg. HVILKE OPPLYSNINGER VI BEHANDLER OG HVORDAN VI BRUKER DEMVi behandler besøksopplysninger. Dette er opplysninger som serveren genererer automatisk når noen besøker vårt nettsted. Dette omfatter typisk hvilke sider […]

Jordbruk

pdf

  Generell informasjon (kilde: Norges fjellstyresamband) Blant de viktigste jordbrukstilknyttede allmenningsrettene er beite, seter og tilleggsjord. Tidligere var utmarksslått og mosetak viktige bruksretter. Virkesretten er også blant de helt sentrale jordbrukstilknyttede allmenningsrettene. Gårdbrukernes rett til trevirke for å dekke behovet for ved og bygningsmateriale på seter og gårdsbruk er hjemlet i statsallmenningsloven. Denne retten administreres […]