Fotograf: Svein Bekkum

Seter og tilleggsjord

Setre og tilliggende seterkveer/tilleggsjord i statsallmenningen faller tidvis i det fri. Bruksberettigede i statsallmenningen kan rette en henvendelse til fjellstyret ved jordbruksmessig behov for tilleggsjord eller seter. Henvendelsen sendes: fron@fjellstyrene.no

Omorganisering av Fron Fjellstyre

Fjellstyret har kommet i en vanskelig situasjon med sviktene inntekter. Fredning av rypejakta pga. lave bestander de to siste årene, og en nedgang i elgfellinger har medført at fjellstyret har måtte ta noen grep. Stillingen som fjelloppsyn ble redusert fra 70% til 35%. Vårt Fjelloppsyn som har hatt denne jobben i over 20 år fant […]

Elgmerkeprosjekt og beiteundersøkelser

IMG 20200313 100716

«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).   

Fiskekonkurranse

20160701 210643

Fiskekonkurranse ved Slangslona, fredag den 30.juni 2017, fra kl. 1900 – 2100. Gratis deltagelse. Kaffe serveres fra svartkjel. Varme griller til disposisjon for egne medbrakte råvarer. kl.2130: Premiering og avslutning. Arrangør: Fron fjellstyre i samarbeid med Fron Jeger og fiskerforening.

Fin fiskekveld ved Slangselva

I alt 36 personer deltok på fiskekonkurransen den 01.juli 2016 ved Slangselva.  Trivlig kveld med bål og kaffe og noen fisker ble det også på enkelte. Fiskesluker og kart og premier ble utdelt.          

Småviltjakt

rype

Småviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år.  Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som […]