Elgmerkeprosjekt og beiteundersøkelser

IMG 20200313 100716

«Elgen i Oppland» er et samarbeidsprosjekt mellom berørte kommuner, rettighetshaverne og valdene innenfor dette området, Fylkesmannen i Innlandet, Innlandet fylkeskommune, Miljødirektoratet og Norsk institutt for naturforskning (NINA).   

Det blir ikke rypejakt høsten 2022 i Fron statsalmenning.

smaaviltjakt

  Under rypetakseringene i Børkdalen i Fron statsalmenning 10-17.august ble det registrert lite med ryper. Det var kun 13 observasjoner (32 fugl). Det bør være minst 40 observasjoner for å kunne ha et sikkert materiale å kna data ut av. Det ble gått 43 km takstlinje.  I  fjellstyremøtet 1.september ble det vedtatt å ikke selge […]

Fiskekonkurranse

20160701 210643

Fiskekonkurranse ved Slangslona, fredag den 30.juni 2017, fra kl. 1900 – 2100. Gratis deltagelse. Kaffe serveres fra svartkjel. Varme griller til disposisjon for egne medbrakte råvarer. kl.2130: Premiering og avslutning. Arrangør: Fron fjellstyre i samarbeid med Fron Jeger og fiskerforening.

Minst 794 elg, ut fra Murudalen våren 2020

07052015 høyre elgkamera 043

Det er telt ut 713 elg trekkende ut fra Murudalen våren 2021. Det er et minstetall. Elgtellingene skjer ved registrering av kryssende spor på strekningen Olstappen – Snubblia – Rauskardet. Tellingen er finansiert med viltmidler fra Oppland fylkeskommune, og tellingen skjer i regi av Fron fjellstyre. 

Fin fiskekveld ved Slangselva

I alt 36 personer deltok på fiskekonkurransen den 01.juli 2016 ved Slangselva.  Trivlig kveld med bål og kaffe og noen fisker ble det også på enkelte. Fiskesluker og kart og premier ble utdelt.          

Småviltjakt

rype

Småviltjaktkorta legges ut på Inatur. Bortsett fra enkelte terreng for harejakt som det søkes om innen 1.april det enkelte år.  Småviltjaktkort for rype blir eventuelt lagt ut for salg på Inatur siste fredag i august dersom takseringsresultatene for lirype først i august tilsier høstbart overskudd i bestanden. Det kan også jaktes på andre småviltjarter etter de jakttidsrammer som […]